info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.02.25, godz. 13:36
kontakt
GWARANT
Półroczne skonsolidowane
 2016-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 21 211,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 548,00
Zysk (strata) brutto 1 530,00
Zysk (strata) netto 1 225,00
Amortyzacja 0,00
Aktywa 16 553,00
Kapitał własny 6 419,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,28
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,24