info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.09.19, godz. 13:40
kontakt
GWARANT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-09-302019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 12 540,00 12 363,00
-1,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 420,00 29,00
-93,1%
Zysk (strata) brutto 408,00 19,00
-95,3%
Zysk (strata) netto 324,00 6,00
-98,1%
Amortyzacja 0,00 590,00
---
Aktywa 16 932,00 15 346,00
-9,4%
Kapitał własny 6 800,00 6 806,00
0,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,36 1,36
0,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,06 0,00
-98,5%