info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.02.23, godz. 12:29
kontakt
EUROTAX
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-03-312019-06-302019-09-302019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 172,00 174,00
1,2%
178,00
2,3%
172,00
-3,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 10,00 -2,00
---
41,00
---
2,00
-95,1%
Zysk (strata) brutto -9,00 215,00
---
34,00
-84,2%
1 366,00
3 917,6%
Zysk (strata) netto -7,00 215,00
---
31,00
-85,6%
1 365,00
4 303,2%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 4 002,00 4 186,00
4,6%
2 025,00
-51,6%
3 640,00
79,8%
Kapitał własny 3 928,00 1 943,00
-50,5%
1 974,00
1,6%
3 339,00
69,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,79 0,39
-50,5%
0,40
1,5%
0,67
69,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 0,04
---
0,01
-86,0%
0,27
4 450,0%