info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.11.24, godz. 11:27
kontakt
EUROTAX
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-03-312020-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 172,00 170,00
-1,2%
172,00
1,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2,00 -57,00
---
33,00
---
Zysk (strata) brutto 1 366,00 -57,00
---
429,00
---
Zysk (strata) netto 1 365,00 -55,00
---
424,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 3 640,00 3 556,00
-2,3%
3 786,00
6,5%
Kapitał własny 3 339,00 3 284,00
-1,6%
3 708,00
12,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,67 0,66
-1,6%
0,74
12,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,27 -0,01
---
0,08
---