info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.06.04, godz. 07:20
kontakt
EUROTAX
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-06-302019-09-302019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 174,00 178,00
2,3%
172,00
-3,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -2,00 41,00
---
2,00
-95,1%
Zysk (strata) brutto 215,00 34,00
-84,2%
1 366,00
3 917,6%
Zysk (strata) netto 215,00 31,00
-85,6%
1 365,00
4 303,2%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 4 186,00 2 025,00
-51,6%
3 640,00
79,8%
Kapitał własny 1 943,00 1 974,00
1,6%
3 339,00
69,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,39 0,40
1,5%
0,67
69,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,04 0,01
-86,0%
0,27
4 450,0%