info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.01.26, godz. 19:39
kontakt
LUBAWA
Roczne skonsolidowane
 2017-12-312018-12-312019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 230 801,00 239 551,00
3,8%
258 123,00
7,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 5 577,00 13 138,00
135,6%
22 848,00
73,9%
Zysk (strata) brutto 4 372,00 8 598,00
96,7%
25 506,00
196,7%
Zysk (strata) netto 2 915,00 6 229,00
113,7%
20 605,00
230,8%
Amortyzacja 12 166,00 12 907,00
6,1%
12 595,00
-2,4%
Aktywa 381 565,00 396 875,00
4,0%
423 916,00
6,8%
Kapitał własny 210 679,00 216 264,00
2,7%
238 732,00
10,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,93 1,98
2,6%
2,18
10,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,03 0,06
111,1%
0,19
231,6%