info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.07.24, godz. 12:17
kontakt
LUBAWA
Półroczne nieskonsolidowane
 2018-06-302019-06-302020-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 10 759,00 24 770,00
130,2%
14 074,00
-43,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -4 447,00 1 092,00
---
-31,00
---
Zysk (strata) brutto -4 381,00 6 109,00
---
101,00
-98,3%
Zysk (strata) netto -3 849,00 4 895,00
---
165,00
-96,6%
Amortyzacja 978,00 902,00
-7,8%
948,00
5,1%
Aktywa 210 789,00 211 739,00
0,5%
216 471,00
2,2%
Kapitał własny 165 439,00 175 546,00
6,1%
175 056,00
-0,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,51 1,61
6,1%
1,16
-27,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,04 0,04
---
0,00
-97,8%