info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.06.22, godz. 06:46
kontakt
LUBAWA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 11 661,00 3 804,00
-67,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 535,00 -575,00
---
Zysk (strata) brutto 3 353,00 -347,00
---
Zysk (strata) netto 2 758,00 -261,00
---
Amortyzacja 476,00 424,00
-10,9%
Aktywa 216 471,00 214 571,00
-0,9%
Kapitał własny 175 056,00 174 383,00
-0,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,16 1,16
-0,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,02 -0,00
---