info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.05.30, godz. 04:13
kontakt
LUBAWA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-06-302019-09-302019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 9 225,00 2 794,00
-69,7%
24 589,00
780,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -282,00 -2 887,00
---
2 049,00
---
Zysk (strata) brutto 4 757,00 -2 756,00
---
1 806,00
---
Zysk (strata) netto 3 804,00 -2 284,00
---
1 299,00
---
Amortyzacja 444,00 435,00
-2,0%
425,00
-2,3%
Aktywa 211 739,00 212 351,00
0,3%
211 926,00
-0,2%
Kapitał własny 175 546,00 173 214,00
-1,3%
174 178,00
0,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,61 1,58
-1,4%
1,59
0,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,04 -0,02
---
0,01
---