info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.07.27, godz. 18:12
kontakt
PGE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 3 965 000,00 8 476 000,00
113,8%
9 920 000,00
17,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 147 000,00 161 000,00
9,5%
188 000,00
16,8%
Zysk (strata) brutto 94 000,00 111 000,00
18,1%
184 000,00
65,8%
Zysk (strata) netto 106 000,00 91 000,00
-14,2%
196 000,00
115,4%
Amortyzacja 3 000,00 3 000,00
0,0%
3 000,00
0,0%
Aktywa 52 104 000,00 54 004 000,00
3,6%
58 041 000,00
7,5%
Kapitał własny 38 889 000,00 39 029 000,00
0,4%
39 366 000,00
0,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 20,80 20,87
0,4%
21,05
0,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,06 0,05
-14,0%
0,10
114,3%