info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.10.25, godz. 23:03
kontakt
PROTEKTOR
Roczne skonsolidowane
 2016-12-312017-12-312018-12-312019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 107 553,00 112 074,00
4,2%
104 233,00
-7,0%
99 715,00
-4,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 7 158,00 7 288,00
1,8%
1 286,00
-82,4%
3 047,00
136,9%
Zysk (strata) brutto 8 601,00 7 472,00
-13,1%
1 157,00
-84,5%
2 259,00
95,2%
Zysk (strata) netto 3 249,00 2 129,00
-34,5%
-1 830,00
---
-491,00
---
Amortyzacja 2 976,00 2 652,00
-10,9%
2 754,00
3,8%
4 406,00
60,0%
Aktywa 85 000,00 87 649,00
3,1%
83 900,00
-4,3%
93 450,00
11,4%
Kapitał własny 58 645,00 54 109,00
-7,7%
49 221,00
-9,0%
47 059,00
-4,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,08 2,84
-7,7%
2,59
-9,0%
2,47
-4,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,17 0,11
-34,5%
-0,10
---
-0,03
---