info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.10.30, godz. 02:49
kontakt
PROTEKTOR
Roczne nieskonsolidowane
 2016-12-312017-12-312018-12-312019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 16 665,00 29 459,00
76,8%
25 904,00
-12,1%
7 035,00
-72,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -5 101,00 -4 396,00
---
-5 412,00
---
-1 151,00
---
Zysk (strata) brutto 4 047,00 1 732,00
-57,2%
111,00
-93,6%
-795,00
---
Zysk (strata) netto 4 023,00 1 351,00
-66,4%
-128,00
---
-622,00
---
Amortyzacja 949,00 1 235,00
30,1%
1 236,00
0,1%
611,00
-50,6%
Aktywa 53 975,00 56 484,00
4,6%
51 833,00
-8,2%
65 796,00
26,9%
Kapitał własny 35 930,00 32 907,00
-8,4%
28 854,00
-12,3%
28 232,00
-2,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,89 1,73
-8,4%
1,52
-12,3%
1,48
-2,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,21 0,07
-66,4%
-0,01
---
-0,03
---