info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.10.30, godz. 14:40
kontakt
PROTEKTOR
Półroczne nieskonsolidowane
 2017-06-302018-06-302019-06-302020-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 12 137,00 15 130,00
24,7%
14 268,00
-5,7%
9 823,00
-31,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 923,00 -939,00
---
-348,00
---
-2 521,00
---
Zysk (strata) brutto -2 365,00 23,00
---
243,00
956,5%
-1 057,00
---
Zysk (strata) netto -2 394,00 28,00
---
331,00
1 082,1%
-765,00
---
Amortyzacja 617,00 709,00
14,9%
1 212,00
70,9%
1 287,00
6,2%
Aktywa 54 445,00 59 739,00
9,7%
65 733,00
10,0%
55 388,00
-15,7%
Kapitał własny 29 162,00 31 445,00
7,8%
31 501,00
0,2%
29 276,00
-7,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,53 1,65
7,8%
1,66
0,2%
1,54
-7,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,13 0,00
---
0,02
1 600,0%
-0,04
---