info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.04.05, godz. 06:22
kontakt
PROTEKTOR
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-06-302019-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 7 233,00 8 000,00
10,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 803,00 -938,00
---
Zysk (strata) brutto 1 038,00 -922,00
---
Zysk (strata) netto 953,00 -825,00
---
Amortyzacja 601,00 599,00
-0,3%
Aktywa 65 733,00 65 366,00
-0,6%
Kapitał własny 31 501,00 30 676,00
-2,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,66 1,61
-2,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,05 -0,04
---