info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.11.15, godz. 01:41
kontakt
PROTEKTOR
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-12-312019-03-312019-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 4 700,00 7 035,00
49,7%
7 233,00
2,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 970,00 -1 151,00
---
803,00
---
Zysk (strata) brutto 2 704,00 -795,00
---
1 038,00
---
Zysk (strata) netto 2 360,00 -622,00
---
953,00
---
Amortyzacja 215,00 611,00
184,2%
601,00
-1,6%
Aktywa 54 606,00 68 569,00
25,6%
65 733,00
-4,1%
Kapitał własny 31 171,00 30 549,00
-2,0%
31 501,00
3,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,64 1,61
-2,0%
1,66
3,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,12 -0,03
---
0,05
---