info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.06.22, godz. 07:10
kontakt
PROTEKTOR
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 3 544,00 6 156,00
73,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 512,00 -1 914,00
---
Zysk (strata) brutto -666,00 900,00
---
Zysk (strata) netto -359,00 925,00
---
Amortyzacja 671,00 717,00
6,9%
Aktywa 55 388,00 59 154,00
6,8%
Kapitał własny 29 276,00 30 201,00
3,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,54 1,59
3,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,02 0,05
---