info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.09.23, godz. 17:37
kontakt
PROTEKTOR
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 6 156,00 10 685,00
73,6%
5 287,00
-50,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 914,00 327,00
---
-1 829,00
---
Zysk (strata) brutto 900,00 2 881,00
220,1%
1 031,00
-64,2%
Zysk (strata) netto 925,00 3 070,00
231,9%
1 092,00
-64,4%
Amortyzacja 717,00 1 012,00
41,1%
870,00
-14,0%
Aktywa 59 154,00 65 285,00
10,4%
67 433,00
3,3%
Kapitał własny 30 201,00 33 271,00
10,2%
34 364,00
3,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,59 1,75
10,1%
1,81
3,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,05 0,16
228,6%
0,06
-64,6%