info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.12.12, godz. 17:46
kontakt
ASSECOSEE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-12-312019-03-312019-06-302019-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 6 534,00 5 138,00
-21,4%
7 095,00
38,1%
6 642,00
-6,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 182,00 315,00
73,1%
1 320,00
319,0%
1 296,00
-1,8%
Zysk (strata) brutto 13 879,00 505,00
-96,4%
36 503,00
7 128,3%
1 996,00
-94,5%
Zysk (strata) netto 12 957,00 672,00
-94,8%
33 870,00
4 940,2%
2 042,00
-94,0%
Amortyzacja 148,00 132,00
-10,8%
152,00
15,2%
158,00
3,9%
Aktywa 644 263,00 651 830,00
1,2%
684 918,00
5,1%
676 739,00
-1,2%
Kapitał własny 623 486,00 624 456,00
0,2%
631 721,00
1,2%
633 881,00
0,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 12,02 12,03
0,1%
12,17
1,2%
12,22
0,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,25 0,01
-94,8%
0,65
4 923,1%
0,04
-94,0%