info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.12.12, godz. 12:54
kontakt
ARCTIC
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-12-312019-03-312019-06-302019-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 13 409,00 11 111,00
-17,1%
31 784,00
186,1%
9 831,00
-69,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -5 704,00 2 318,00
---
23 797,00
926,6%
3 588,00
-84,9%
Zysk (strata) brutto -8 694,00 -1 794,00
---
21 469,00
---
-591,00
---
Zysk (strata) netto -9 152,00 -1 795,00
---
21 469,00
---
-591,00
---
Amortyzacja 107,00 100,00
-6,5%
142,00
42,0%
581,00
309,2%
Aktywa 992 611,00 928 436,00
-6,5%
962 457,00
3,7%
951 494,00
-1,1%
Kapitał własny 535 125,00 534 282,00
-0,2%
555 865,00
4,0%
555 855,00
-0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 7,72 7,71
-0,2%
8,02
4,0%
8,02
-0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,13 -0,03
---
0,31
---
-0,01
---