info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.08.06, godz. 15:45
kontakt
ARCTIC
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-09-302019-12-312020-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 9 831,00 30 357,00
208,8%
5 172,00
-83,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 588,00 17 253,00
380,9%
-1 928,00
---
Zysk (strata) brutto -591,00 14 256,00
---
-7 791,00
---
Zysk (strata) netto -591,00 13 952,00
---
-7 791,00
---
Amortyzacja 581,00 296,00
-49,1%
287,00
-3,0%
Aktywa 951 494,00 926 486,00
-2,6%
894 331,00
-3,5%
Kapitał własny 555 855,00 568 079,00
2,2%
560 189,00
-1,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 8,02 8,20
2,2%
8,08
-1,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 0,20
---
-0,11
---