info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.10.15, godz. 15:20
kontakt
TESGAS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-12-312019-03-312019-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 16 608,00 18 466,00
11,2%
24 317,00
31,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 326,00 -383,00
---
722,00
---
Zysk (strata) brutto 848,00 -368,00
---
1 074,00
---
Zysk (strata) netto 940,00 -653,00
---
960,00
---
Amortyzacja -1 611,00 570,00
---
624,00
9,5%
Aktywa 87 899,00 93 371,00
6,2%
104 111,00
11,5%
Kapitał własny 66 315,00 65 662,00
-1,0%
66 621,00
1,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 5,84 5,78
-1,0%
5,87
1,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,08 -0,06
---
0,08
---