info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.09.21, godz. 03:27
kontakt
TESGAS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 21 224,00 18 867,00
-11,1%
20 482,00
8,6%
20 577,00
0,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 312,00 1 199,00
-8,6%
487,00
-59,4%
2 059,00
322,8%
Zysk (strata) brutto 1 311,00 1 174,00
-10,5%
474,00
-59,6%
2 048,00
332,1%
Zysk (strata) netto 1 132,00 1 784,00
57,6%
508,00
-71,5%
2 080,00
309,4%
Amortyzacja 688,00 716,00
4,1%
706,00
-1,4%
747,00
5,8%
Aktywa 99 004,00 108 152,00
9,2%
104 291,00
-3,6%
101 530,00
-2,6%
Kapitał własny 71 866,00 73 650,00
2,5%
74 158,00
0,7%
76 238,00
2,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 6,33 6,49
2,5%
6,53
0,7%
6,72
2,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,10 0,16
57,0%
0,04
-71,3%
0,18
306,7%