info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.07.04, godz. 22:40
kontakt
TESGAS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-06-302019-09-302019-12-312020-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 24 317,00 30 319,00
24,7%
25 367,00
-16,3%
12 509,00
-50,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 720,00 538,00
-25,3%
989,00
83,8%
644,00
-34,9%
Zysk (strata) brutto 1 072,00 515,00
-52,0%
2 543,00
393,8%
643,00
-74,7%
Zysk (strata) netto 960,00 680,00
-29,2%
2 424,00
256,5%
509,00
-79,0%
Amortyzacja 624,00 633,00
1,4%
629,00
-0,6%
666,00
5,9%
Aktywa 104 111,00 91 983,00
-11,6%
98 408,00
7,0%
92 618,00
-5,9%
Kapitał własny 66 621,00 67 302,00
1,0%
69 726,00
3,6%
70 235,00
0,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 5,87 5,93
1,0%
6,14
3,6%
6,19
0,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,08 0,06
-29,4%
0,21
256,7%
0,04
-79,0%