info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.06.22, godz. 05:53
kontakt
TESGAS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 14 409,00 21 224,00
47,3%
18 867,00
-11,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 578,00 1 312,00
127,0%
1 199,00
-8,6%
Zysk (strata) brutto 581,00 1 311,00
125,6%
1 174,00
-10,5%
Zysk (strata) netto 499,00 1 132,00
126,9%
1 784,00
57,6%
Amortyzacja 677,00 688,00
1,6%
716,00
4,1%
Aktywa 94 992,00 99 004,00
4,2%
108 152,00
9,2%
Kapitał własny 70 734,00 71 866,00
1,6%
73 650,00
2,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 6,23 6,33
1,6%
6,49
2,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,04 0,10
127,3%
0,16
57,0%