info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.07.09, godz. 06:21
kontakt
HEFAL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-09-302019-12-312020-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 66,00 27,00
-59,1%
76,00
181,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -172,00 899,00
---
-498,00
---
Zysk (strata) brutto -174,00 906,00
---
-498,00
---
Zysk (strata) netto -174,00 906,00
---
-498,00
---
Amortyzacja 85,00 35,00
-58,8%
89,00
154,3%
Aktywa 6 382,00 5 831,00
-8,6%
4 889,00
-16,2%
Kapitał własny -8 026,00 -11 540,00
---
-12 766,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -1,29 -1,86
---
-2,06
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,03 0,15
---
-0,08
---