info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.03.05, godz. 16:58
kontakt
HEFAL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 76,00 11,00
-85,5%
58,00
427,3%
51,00
-12,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -498,00 -106,00
---
34,00
---
18,00
-47,1%
Zysk (strata) brutto -498,00 -106,00
---
34,00
---
35,00
2,9%
Zysk (strata) netto -498,00 -106,00
---
34,00
---
35,00
2,9%
Amortyzacja 89,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 4 889,00 2 692,00
-44,9%
2 746,00
2,0%
2 830,00
3,1%
Kapitał własny -12 766,00 -15 015,00
---
-14 981,00
---
-14 917,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -2,40 -2,42
---
-2,41
---
-2,40
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,02 -0,02
---
0,00
---
0,01
20,0%