info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.10.21, godz. 07:21
kontakt
BOGDANKA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-03-312020-03-312020-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 531 018,00 462 831,00
-12,8%
462 831,00
0,0%
384 139,00
-17,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 56 345,00 41 804,00
-25,8%
41 804,00
0,0%
3 610,00
-91,4%
Zysk (strata) brutto 57 018,00 40 637,00
-28,7%
40 637,00
0,0%
3 095,00
-92,4%
Zysk (strata) netto 45 855,00 31 198,00
-32,0%
31 198,00
0,0%
2 843,00
-90,9%
Amortyzacja 98 427,00 87 212,00
-11,4%
87 212,00
0,0%
79 592,00
-8,7%
Aktywa 4 208 383,00 4 304 882,00
2,3%
4 304 882,00
0,0%
4 326 183,00
0,5%
Kapitał własny 3 206 870,00 3 238 068,00
1,0%
3 238 068,00
0,0%
3 238 760,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 94,28 95,20
1,0%
95,20
0,0%
95,22
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,35 0,92
-32,0%
0,92
0,0%
0,08
-90,8%