info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.02.22, godz. 14:44
kontakt
BOGDANKA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-03-312019-06-302019-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 539 690,00 556 190,00
3,1%
527 611,00
-5,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 123 916,00 112 168,00
-9,5%
77 091,00
-31,3%
Zysk (strata) brutto 127 958,00 110 879,00
-13,3%
78 767,00
-29,0%
Zysk (strata) netto 106 942,00 87 837,00
-17,9%
65 550,00
-25,4%
Amortyzacja 92 523,00 95 288,00
3,0%
96 627,00
1,4%
Aktywa 3 961 066,00 4 072 482,00
2,8%
4 119 817,00
1,2%
Kapitał własny 3 037 931,00 3 099 625,00
2,0%
3 165 175,00
2,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 89,32 91,13
2,0%
93,06
2,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 3,14 2,58
-17,9%
1,93
-25,4%