info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.08.23, godz. 18:26
kontakt
BOGDANKA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-09-302018-12-312019-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 479 809,00 420 635,00
-12,3%
539 690,00
28,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 14 449,00 -31 192,00
---
123 916,00
---
Zysk (strata) brutto 13 225,00 -28 357,00
---
127 958,00
---
Zysk (strata) netto 9 676,00 -22 532,00
---
106 942,00
---
Amortyzacja 103 967,00 98 144,00
-5,6%
92 523,00
-5,7%
Aktywa 4 055 703,00 3 893 715,00
-4,0%
3 961 066,00
1,7%
Kapitał własny 2 954 016,00 2 930 989,00
-0,8%
3 037 931,00
3,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 86,85 86,17
-0,8%
89,32
3,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,28 -0,66
---
3,14
---