info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.05.16, godz. 02:34
kontakt
BOGDANKA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 384 139,00 503 986,00
31,2%
467 587,00
-7,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 610,00 257,00
-92,9%
44 013,00
17 025,7%
Zysk (strata) brutto 3 095,00 -1 904,00
---
47 270,00
---
Zysk (strata) netto 2 843,00 -2 026,00
---
38 035,00
---
Amortyzacja 79 592,00 92 777,00
16,6%
94 408,00
1,8%
Aktywa 4 326 183,00 4 324 343,00
-0,0%
4 328 189,00
0,1%
Kapitał własny 3 238 760,00 3 236 734,00
-0,1%
3 275 367,00
1,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 95,22 95,16
-0,1%
96,30
1,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,08 -0,06
---
1,12
---