info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.03.06, godz. 16:00
kontakt
BOGDANKA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 462 831,00 462 831,00
0,0%
384 139,00
-17,0%
503 986,00
31,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 41 804,00 41 804,00
0,0%
3 610,00
-91,4%
257,00
-92,9%
Zysk (strata) brutto 40 637,00 40 637,00
0,0%
3 095,00
-92,4%
-1 904,00
---
Zysk (strata) netto 31 198,00 31 198,00
0,0%
2 843,00
-90,9%
-2 026,00
---
Amortyzacja 87 212,00 87 212,00
0,0%
79 592,00
-8,7%
92 777,00
16,6%
Aktywa 4 304 882,00 4 304 882,00
0,0%
4 326 183,00
0,5%
4 324 343,00
-0,0%
Kapitał własny 3 238 068,00 3 238 068,00
0,0%
3 238 760,00
0,0%
3 236 734,00
-0,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 95,20 95,20
0,0%
95,22
0,0%
95,16
-0,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,92 0,92
0,0%
0,08
-90,8%
-0,06
---