info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.06.13, godz. 19:03
kontakt
EKOEXPORT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 7 463,00 9 787,00
31,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 290,00 400,00
37,9%
Zysk (strata) brutto -216,00 1 412,00
---
Zysk (strata) netto -704,00 1 399,00
---
Amortyzacja 224,00 228,00
1,8%
Aktywa 125 717,00 127 190,00
1,2%
Kapitał własny 88 061,00 89 068,00
1,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 6,70 6,77
1,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,05 0,11
---