info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.04.09, godz. 18:31
kontakt
EKOEXPORT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-06-302019-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 9 485,00 12 502,00
31,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 293,00 1 320,00
350,5%
Zysk (strata) brutto 841,00 3 542,00
321,2%
Zysk (strata) netto 422,00 2 667,00
532,0%
Amortyzacja 303,00 406,00
34,0%
Aktywa 115 856,00 118 295,00
2,1%
Kapitał własny 83 280,00 85 947,00
3,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 6,33 6,54
3,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,03 0,20
534,4%