info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.05.18, godz. 07:30
kontakt
APLISENS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 17 208,00 19 238,00
11,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 445,00 4 457,00
29,4%
Zysk (strata) brutto 3 391,00 4 536,00
33,8%
Zysk (strata) netto 2 843,00 3 801,00
33,7%
Amortyzacja 1 686,00 1 635,00
-3,0%
Aktywa 170 994,00 172 030,00
0,6%
Kapitał własny 162 746,00 167 155,00
2,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 12,92 14,04
8,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,23 0,32
41,2%