info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.10.23, godz. 17:08
kontakt
MEDCAMP
Roczne nieskonsolidowane
 2015-12-312016-12-312017-12-312018-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 100,00 4,00
-96,0%
8,00
100,0%
3 500,00
43 650,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -874,00 -271,00
---
-267,00
---
1 073,00
---
Zysk (strata) brutto -12,00 155,00
---
154,00
-0,6%
-949,00
---
Zysk (strata) netto -157,00 5,00
---
39,00
680,0%
-908,00
---
Amortyzacja 28,00 1,00
-96,4%
0,00
---
0,00
---
Aktywa 22 565,00 55 072,00
144,1%
55 268,00
0,4%
54 975,00
-0,5%
Kapitał własny 20 467,00 52 672,00
157,4%
52 759,00
0,2%
51 851,00
-1,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,33 2,01
-39,5%
2,02
0,2%
1,98
-1,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,03 0,00
---
0,00
---
-0,04
---