info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.05.18, godz. 05:55
kontakt
EMONT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 2 935,00 6 061,00
106,5%
5 615,00
-7,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -942,00 390,00
---
237,00
-39,2%
Zysk (strata) brutto -970,00 381,00
---
217,00
-43,0%
Zysk (strata) netto -804,00 322,00
---
233,00
-27,6%
Amortyzacja -97,00 0,00
---
317,00
---
Aktywa 11 043,00 14 522,00
31,5%
10 755,00
-25,9%
Kapitał własny 3 046,00 3 368,00
10,6%
3 422,00
1,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,47 0,52
10,4%
0,53
1,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,12 0,05
---
0,04
-28,0%