info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.07.11, godz. 05:54
kontakt
EMONT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-09-302019-12-312020-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 7 063,00 11 567,00
63,8%
8 468,00
-26,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 410,00 178,00
-56,6%
103,00
-42,1%
Zysk (strata) brutto 386,00 163,00
-57,8%
79,00
-51,5%
Zysk (strata) netto 208,00 41,00
-80,3%
54,00
31,7%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
97,00
---
Aktywa 15 327,00 16 646,00
8,6%
11 868,00
-28,7%
Kapitał własny 3 770,00 3 796,00
0,7%
3 850,00
1,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,58 0,58
0,7%
0,59
1,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,03 0,01
-81,2%
0,01
33,3%