info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.03.30, godz. 06:12
kontakt
COGNOR
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-03-312019-06-302019-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 2 082,00 1 821,00
-12,5%
1 482,00
-18,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 6 284,00 16 587,00
164,0%
-4 664,00
---
Zysk (strata) brutto 7 736,00 16 128,00
108,5%
-5 155,00
---
Zysk (strata) netto 7 732,00 16 118,00
108,5%
-5 135,00
---
Amortyzacja 312,00 314,00
0,6%
270,00
-14,0%
Aktywa 468 600,00 485 927,00
3,7%
484 494,00
-0,3%
Kapitał własny 450 288,00 466 972,00
3,7%
430 645,00
-7,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,74 3,88
3,7%
3,50
-9,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,06 0,13
109,4%
-0,04
---