info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.12.15, godz. 13:29
kontakt
COGNOR
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-12-312019-03-312019-06-302019-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 12 966,00 2 082,00
-83,9%
1 821,00
-12,5%
1 482,00
-18,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 9 790,00 6 284,00
-35,8%
16 587,00
164,0%
-4 664,00
---
Zysk (strata) brutto 8 179,00 7 736,00
-5,4%
16 128,00
108,5%
-5 155,00
---
Zysk (strata) netto 1 804,00 7 732,00
328,6%
16 118,00
108,5%
-5 135,00
---
Amortyzacja 307,00 312,00
1,6%
314,00
0,6%
270,00
-14,0%
Aktywa 462 671,00 468 600,00
1,3%
485 927,00
3,7%
484 494,00
-0,3%
Kapitał własny 440 745,00 450 288,00
2,2%
466 972,00
3,7%
430 645,00
-7,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,66 3,74
2,2%
3,88
3,7%
3,50
-9,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,02 0,06
326,7%
0,13
109,4%
-0,04
---