info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.04.04, godz. 07:04
kontakt
WIKANA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-03-312019-06-302019-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 532,00 692,00
-54,8%
511,00
-26,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 066,00 259,00
-75,7%
110,00
-57,5%
Zysk (strata) brutto 824,00 39,00
-95,3%
-112,00
---
Zysk (strata) netto 824,00 -455,00
---
-241,00
---
Amortyzacja 3,00 54,00
1 700,0%
30,00
-44,4%
Aktywa 49 973,00 49 272,00
-1,4%
56 271,00
14,2%
Kapitał własny 32 961,00 32 505,00
-1,4%
32 265,00
-0,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,65 1,62
-1,4%
1,61
-0,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,04 -0,02
---
-0,01
---