info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.11.13, godz. 05:08
kontakt
WIKANA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-12-312019-03-312019-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 544,00 1 532,00
-0,8%
692,00
-54,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -4 812,00 1 066,00
---
259,00
-75,7%
Zysk (strata) brutto -5 101,00 824,00
---
39,00
-95,3%
Zysk (strata) netto -5 101,00 824,00
---
-455,00
---
Amortyzacja 5,00 3,00
-40,0%
54,00
1 700,0%
Aktywa 52 240,00 49 973,00
-4,3%
49 272,00
-1,4%
Kapitał własny 32 137,00 32 961,00
2,6%
32 505,00
-1,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,61 1,65
2,6%
1,62
-1,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,26 0,04
---
-0,02
---