info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.06.22, godz. 03:31
kontakt
PGSSOFT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 31 319,00 33 177,00
5,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 4 281,00 5 501,00
28,5%
Zysk (strata) brutto 5 182,00 4 990,00
-3,7%
Zysk (strata) netto 5 508,00 4 805,00
-12,8%
Amortyzacja 465,00 442,00
-4,9%
Aktywa 74 535,00 64 091,00
-14,0%
Kapitał własny 61 309,00 51 983,00
-15,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,17 1,84
-15,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,20 0,17
-12,8%