info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.04.08, godz. 23:41
kontakt
PGSSOFT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-06-302019-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 36 050,00 38 509,00
6,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 7 023,00 8 642,00
23,1%
Zysk (strata) brutto 8 380,00 8 166,00
-2,6%
Zysk (strata) netto 6 763,00 6 842,00
1,2%
Amortyzacja 464,00 485,00
4,5%
Aktywa 53 223,00 61 035,00
14,7%
Kapitał własny 39 579,00 46 422,00
17,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,39 1,63
17,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,24 0,24
1,3%