info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.11.27, godz. 21:30
kontakt
VINDEXUS
Półroczne skonsolidowane
 2017-06-302018-06-302019-06-302020-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 30 721,00 21 978,00
-28,5%
23 463,00
6,8%
21 256,00
-9,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 11 953,00 10 394,00
-13,0%
10 919,00
5,1%
4 797,00
-56,1%
Zysk (strata) brutto 10 570,00 7 792,00
-26,3%
8 249,00
5,9%
1 752,00
-78,8%
Zysk (strata) netto 9 683,00 7 817,00
-19,3%
8 033,00
2,8%
1 748,00
-78,2%
Amortyzacja 107,00 162,00
51,4%
259,00
59,9%
329,00
27,0%
Aktywa 247 383,00 261 510,00
5,7%
288 421,00
10,3%
287 025,00
-0,5%
Kapitał własny 148 716,00 166 611,00
12,0%
181 508,00
8,9%
188 446,00
3,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 12,83 14,37
12,0%
15,59
8,5%
16,13
3,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,84 0,67
-19,3%
0,69
2,4%
0,15
-78,3%