info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.06.22, godz. 06:08
kontakt
RUCHCHORZ
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 624,00 1 875,00
200,5%
2 008,00
7,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -322,00 1 051,00
---
118,00
-88,8%
Zysk (strata) brutto -320,00 1 060,00
---
105,00
-90,1%
Zysk (strata) netto -320,00 1 060,00
---
105,00
-90,1%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 16 672,00 17 683,00
6,1%
17 504,00
-1,0%
Kapitał własny -10 478,00 -9 089,00
---
-9 313,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,18 -0,16
---
-0,16
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 0,02
---
0,00
-88,9%