info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.11.27, godz. 06:19
kontakt
DGNET
Roczne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 6 909,00 8 809,00
27,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 115,00 364,00
216,5%
Zysk (strata) brutto 44,00 306,00
595,5%
Zysk (strata) netto 43,00 233,00
441,9%
Amortyzacja 698,00 632,00
-9,5%
Aktywa 5 482,00 5 962,00
8,8%
Kapitał własny 613,00 895,00
46,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,11 0,16
45,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 0,04
412,5%