info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.11.15, godz. 23:35
kontakt
WBAY
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -6,00
Zysk (strata) brutto -139,00
Zysk (strata) netto -140,00
Amortyzacja 0,00
Aktywa 1 167,00
Kapitał własny -473,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,63
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,19