info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.08.18, godz. 21:28
kontakt
HYDRAPRES
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-09-302018-12-312019-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 10 413,00 8 881,00
-14,7%
9 833,00
10,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 155,00 -133,00
---
310,00
---
Zysk (strata) brutto 114,00 -312,00
---
187,00
---
Zysk (strata) netto 98,00 -259,00
---
184,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 40 269,00 37 000,00
-8,1%
38 009,00
2,7%
Kapitał własny 19 656,00 19 427,00
-1,2%
19 578,00
0,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,55 0,54
-1,1%
0,54
0,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 -0,01
---
0,00
---