info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.09.21, godz. 13:18
kontakt
SUWARY
Roczne skonsolidowane
 2017-09-302018-09-302019-09-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 167 485,00 165 972,00
-0,9%
153 347,00
-7,6%
166 018,00
8,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 12 730,00 12 590,00
-1,1%
3 428,00
-72,8%
23 564,00
587,4%
Zysk (strata) brutto 9 263,00 9 902,00
6,9%
373,00
-96,2%
20 070,00
5 280,7%
Zysk (strata) netto 7 657,00 7 229,00
-5,6%
-1 198,00
---
17 115,00
---
Amortyzacja 9 403,00 8 606,00
-8,5%
7 556,00
-12,2%
7 716,00
2,1%
Aktywa 164 205,00 161 730,00
-1,5%
155 374,00
-3,9%
160 343,00
3,2%
Kapitał własny 63 689,00 71 806,00
12,7%
70 608,00
-1,7%
85 406,00
21,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 13,80 15,56
12,7%
15,30
-1,7%
18,51
21,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,66 1,57
-5,6%
-0,26
---
3,71
---