info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.11.29, godz. 17:30
kontakt
SUWARY
Półroczne skonsolidowane
 2019-03-312019-03-312020-03-312020-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 77 158,00 77 158,00
0,0%
74 047,00
-4,0%
74 047,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 748,00 2 263,00
-17,6%
8 672,00
283,2%
8 672,00
0,0%
Zysk (strata) brutto 1 675,00 1 232,00
-26,4%
6 843,00
455,4%
6 843,00
0,0%
Zysk (strata) netto 1 119,00 789,00
-29,5%
5 758,00
629,8%
5 758,00
0,0%
Amortyzacja 3 821,00 3 821,00
0,0%
3 615,00
-5,4%
3 615,00
0,0%
Aktywa 171 324,00 171 220,00
-0,1%
166 380,00
-2,8%
166 380,00
0,0%
Kapitał własny 72 924,00 72 487,00
-0,6%
74 049,00
2,2%
74 049,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 15,80 15,80
0,0%
16,04
1,5%
16,04
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,24 0,24
0,0%
1,25
415,7%
1,25
0,0%