info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.11.15, godz. 01:50
kontakt
SUWARY
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-12-312019-03-312019-03-312019-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 19 734,00 29 718,00
50,6%
29 718,00
0,0%
29 783,00
0,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 610,00 -37,00
---
74,00
---
3 110,00
4 102,7%
Zysk (strata) brutto -1 063,00 -591,00
---
-439,00
---
2 637,00
---
Zysk (strata) netto -1 056,00 -591,00
---
-439,00
---
2 400,00
---
Amortyzacja 1 078,00 901,00
-16,4%
901,00
0,0%
905,00
0,4%
Aktywa 149 815,00 151 003,00
0,8%
151 494,00
0,3%
152 487,00
0,7%
Kapitał własny 64 113,00 63 660,00
-0,7%
63 745,00
0,1%
66 059,00
3,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 13,89 13,79
-0,7%
13,79
0,0%
14,31
3,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,23 -0,13
---
-0,13
---
0,52
---