info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.01.23, godz. 00:27
kontakt
SUWARY
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 31 318,00 32 270,00
3,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 805,00 6 482,00
70,4%
Zysk (strata) brutto 2 735,00 5 771,00
111,0%
Zysk (strata) netto 2 722,00 5 448,00
100,1%
Amortyzacja 862,00 2 152,00
149,7%
Aktywa 154 943,00 148 506,00
-4,2%
Kapitał własny 70 787,00 74 611,00
5,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 15,34 16,17
5,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,59 1,18
100,0%