info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.08.05, godz. 21:51
kontakt
SUWARY
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-09-302019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 18 380,00 17 759,00
-3,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -7 618,00 392,00
---
Zysk (strata) brutto -8 048,00 -275,00
---
Zysk (strata) netto -8 233,00 -470,00
---
Amortyzacja 915,00 814,00
-11,0%
Aktywa 135 194,00 137 334,00
1,6%
Kapitał własny 57 797,00 57 327,00
-0,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 12,52 12,42
-0,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -1,78 -0,10
---