info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.08.13, godz. 10:58
kontakt
INDYKPOL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 247 266,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 10 566,00
Zysk (strata) brutto 10 337,00
Zysk (strata) netto 8 232,00
Amortyzacja 4 006,00
Aktywa 433 308,00
Kapitał własny 248 170,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 79,43
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 2,64