info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.03, godz. 17:57
kontakt
INTERNITY
Roczne nieskonsolidowane
 2017-12-312018-12-312019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 91 755,00 102 544,00
11,8%
108 584,00
5,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 292,00 2 045,00
-37,9%
2 155,00
5,4%
Zysk (strata) brutto 3 505,00 1 513,00
-56,8%
1 877,00
24,1%
Zysk (strata) netto 2 675,00 1 168,00
-56,3%
1 432,00
22,6%
Amortyzacja 1 312,00 1 688,00
28,7%
1 164,00
-31,0%
Aktywa 39 779,00 39 494,00
-0,7%
45 123,00
14,3%
Kapitał własny 18 242,00 18 024,00
-1,2%
18 432,00
2,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,19 2,19
0,2%
2,24
2,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,32 0,14
-55,8%
0,17
22,5%