info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.03, godz. 01:53
kontakt
INTERNITY
Półroczne nieskonsolidowane
 2018-06-302019-06-302020-06-302021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 49 187,00 53 659,00
9,1%
56 679,00
5,6%
64 737,00
14,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -352,00 41,00
---
846,00
1 963,4%
1 557,00
84,0%
Zysk (strata) brutto -718,00 -126,00
---
343,00
---
1 566,00
356,6%
Zysk (strata) netto -609,00 -115,00
---
227,00
---
1 247,00
449,3%
Amortyzacja 939,00 718,00
-23,5%
468,00
-34,8%
800,00
70,9%
Aktywa 40 860,00 43 246,00
5,8%
44 924,00
3,9%
52 145,00
16,1%
Kapitał własny 16 401,00 16 885,00
3,0%
18 126,00
7,3%
17 833,00
-1,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,97 2,06
4,4%
2,30
12,0%
2,26
-1,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,07 -0,01
---
0,03
---
0,16
444,8%