info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.03.06, godz. 15:51
kontakt
INTERNITY
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 29 602,00 27 077,00
-8,5%
28 534,00
5,4%
31 414,00
10,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 529,00 316,00
-40,3%
326,00
3,2%
2 086,00
539,9%
Zysk (strata) brutto 116,00 227,00
95,7%
199,00
-12,3%
3 265,00
1 540,7%
Zysk (strata) netto 88,00 139,00
58,0%
124,00
-10,8%
2 581,00
1 981,5%
Amortyzacja 158,00 310,00
96,2%
273,00
-11,9%
296,00
8,4%
Aktywa 47 054,00 44 924,00
-4,5%
46 124,00
2,7%
48 033,00
4,1%
Kapitał własny 17 988,00 18 126,00
0,8%
17 227,00
-5,0%
19 808,00
15,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,28 2,30
0,8%
2,19
-5,0%
2,52
15,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 0,02
63,6%
0,02
-11,1%
0,33
1 950,0%