info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.10.26, godz. 20:06
kontakt
READGENE
Kwartalne skonsolidowane
 2021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 147,00 1 351,00
17,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 37,00 116,00
213,5%
Zysk (strata) brutto 37,00 116,00
213,5%
Zysk (strata) netto 37,00 113,00
205,4%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
Aktywa 16 664,00 15 872,00
-4,8%
Kapitał własny 4 502,00 4 194,00
-6,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,38 0,36
-6,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,01
233,3%