info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.06.14, godz. 10:53
kontakt
READGENE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 465,00 927,00
99,4%
2 138,00
130,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -277,00 92,00
---
847,00
820,7%
Zysk (strata) brutto -277,00 92,00
---
846,00
819,6%
Zysk (strata) netto -277,00 92,00
---
793,00
762,0%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 14 618,00 14 589,00
-0,2%
15 620,00
7,1%
Kapitał własny 2 870,00 2 962,00
3,2%
3 755,00
26,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,24 0,25
3,3%
0,32
27,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,02 0,01
---
0,07
737,5%