info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.04.05, godz. 06:08
kontakt
ORION
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-06-302019-09-302019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 4 304,00 2 390,00
-44,5%
6 839,00
186,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -843,00 -1 190,00
---
2 620,00
---
Zysk (strata) brutto 1 309,00 -1 106,00
---
10 042,00
---
Zysk (strata) netto 526,00 -848,00
---
9 728,00
---
Amortyzacja 55,00 54,00
-1,8%
54,00
0,0%
Aktywa 84 888,00 76 428,00
-10,0%
88 144,00
15,3%
Kapitał własny 43 032,00 42 183,00
-2,0%
51 921,00
23,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,98 3,90
-2,0%
4,80
23,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,05 -0,08
---
0,90
---