info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.05.16, godz. 02:39
kontakt
BUMECH
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 6 611,00 10 854,00
64,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -13 204,00 1 780,00
---
Zysk (strata) brutto -13 882,00 1 353,00
---
Zysk (strata) netto -11 168,00 1 154,00
---
Amortyzacja 1 544,00 1 335,00
-13,5%
Aktywa 84 856,00 85 430,00
0,7%
Kapitał własny 26 606,00 27 860,00
4,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,84 1,92
4,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,77 0,08
---