info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.01.18, godz. 22:22
kontakt
BUMECH
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-03-312019-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 10 263,00 12 612,00
22,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -179,00 1 585,00
---
Zysk (strata) brutto -869,00 1 876,00
---
Zysk (strata) netto -869,00 1 876,00
---
Amortyzacja 1 520,00 1 737,00
14,3%
Aktywa 105 623,00 107 521,00
1,8%
Kapitał własny 10 230,00 36 000,00
251,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,59 2,90
82,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,14 0,15
---