info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.04.05, godz. 20:00
kontakt
BUMECH
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-06-302019-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 12 612,00 8 055,00
-36,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 585,00 -2 358,00
---
Zysk (strata) brutto 1 876,00 -2 025,00
---
Zysk (strata) netto 1 876,00 -2 025,00
---
Amortyzacja 1 737,00 1 688,00
-2,8%
Aktywa 107 521,00 108 554,00
1,0%
Kapitał własny 36 000,00 33 975,00
-5,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,90 2,74
-5,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,15 -0,16
---