info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.07.10, godz. 12:46
kontakt
BUMECH
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-09-302019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 8 055,00 13 084,00
62,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -2 358,00 -703,00
---
Zysk (strata) brutto -2 025,00 -2 093,00
---
Zysk (strata) netto -2 025,00 -4 990,00
---
Amortyzacja 1 688,00 1 741,00
3,1%
Aktywa 108 554,00 101 002,00
-7,0%
Kapitał własny 33 975,00 37 230,00
9,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,74 2,57
-6,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,16 -0,34
---