info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.03.05, godz. 18:20
kontakt
BUMECH
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 8 737,00 6 611,00
-24,3%
10 854,00
64,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 377,00 -13 204,00
---
1 780,00
---
Zysk (strata) brutto 673,00 -13 882,00
---
1 353,00
---
Zysk (strata) netto 644,00 -11 168,00
---
1 154,00
---
Amortyzacja 1 565,00 1 544,00
-1,3%
1 335,00
-13,5%
Aktywa 102 393,00 84 856,00
-17,1%
85 430,00
0,7%
Kapitał własny 37 774,00 26 606,00
-29,6%
27 860,00
4,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,61 1,84
-29,6%
1,92
4,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,04 -0,77
---
0,08
---