info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.07.07, godz. 10:47
kontakt
APS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-09-302019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 7 246,00 7 738,00
6,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 595,00 658,00
10,6%
Zysk (strata) brutto 619,00 688,00
11,1%
Zysk (strata) netto 496,00 368,00
-25,8%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
Aktywa 19 027,00 18 957,00
-0,4%
Kapitał własny 11 825,00 13 055,00
10,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,23 2,46
10,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,09 0,07
-26,6%