info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.01.22, godz. 19:36
kontakt
VERCOM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-03-312021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 23 616,00 24 485,00
3,7%
23 876,00
-2,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 4 089,00 4 183,00
2,3%
2 991,00
-28,5%
Zysk (strata) brutto 3 669,00 8 267,00
125,3%
2 631,00
-68,2%
Zysk (strata) netto 3 433,00 7 776,00
126,5%
2 329,00
-70,0%
Amortyzacja 757,00 778,00
2,8%
762,00
-2,1%
Aktywa 94 856,00 255 372,00
169,2%
261 498,00
2,4%
Kapitał własny 26 479,00 189 819,00
616,9%
192 800,00
1,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,04 10,28
27 675,7%
10,44
1,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,42
8 320,0%
0,13
-70,1%