info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.09.21, godz. 08:03
kontakt
SYMBIO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 726,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -701,00
Zysk (strata) brutto -710,00
Zysk (strata) netto -710,00
Amortyzacja 108,00
Aktywa 3 158,00
Kapitał własny -1 858,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,27
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,10