info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.02.29, godz. 04:55
kontakt
ATREM
Roczne nieskonsolidowane
 2016-12-312017-12-312018-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 55 097,00 44 546,00
-19,1%
90 277,00
102,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -5 550,00 -1 176,00
---
829,00
---
Zysk (strata) brutto -4 968,00 -1 129,00
---
-5 370,00
---
Zysk (strata) netto -6 055,00 -2 124,00
---
-5 055,00
---
Amortyzacja 1 350,00 1 201,00
-11,0%
1 387,00
15,5%
Aktywa 74 830,00 65 012,00
-13,1%
64 906,00
-0,2%
Kapitał własny 49 613,00 47 489,00
-4,3%
42 434,00
-10,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 5,38 5,14
-4,3%
4,60
-10,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,66 -0,23
---
-0,55
---