info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.08.13, godz. 22:03
kontakt
ATREM
Kwartalne skonsolidowane
 2019-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 31 180,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -2 102,00
Zysk (strata) brutto -2 345,00
Zysk (strata) netto -1 399,00
Amortyzacja 520,00
Aktywa 88 283,00
Kapitał własny 31 963,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,46
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,15