info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.08.15, godz. 03:47
kontakt
ATREM
Półroczne skonsolidowane
 2017-06-302018-06-302019-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 27 563,00 57 345,00
108,1%
61 024,00
6,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -4 290,00 -2 239,00
---
-3 590,00
---
Zysk (strata) brutto -4 543,00 -2 527,00
---
-3 962,00
---
Zysk (strata) netto -5 720,00 -2 413,00
---
-4 255,00
---
Amortyzacja 1 050,00 1 097,00
4,5%
1 063,00
-3,1%
Aktywa 70 671,00 76 517,00
8,3%
78 572,00
2,7%
Kapitał własny 48 392,00 44 963,00
-7,1%
33 362,00
-25,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 5,24 4,87
-7,1%
3,61
-25,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,62 -0,26
---
-0,46
---