info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.06.14, godz. 11:42
kontakt
ATREM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 20 019,00 16 131,00
-19,4%
34 573,00
114,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 381,00 -331,00
---
564,00
---
Zysk (strata) brutto 1 239,00 -478,00
---
414,00
---
Zysk (strata) netto 1 646,00 124,00
-92,5%
2 190,00
1 666,1%
Amortyzacja 661,00 436,00
-34,0%
604,00
38,5%
Aktywa 61 205,00 64 094,00
4,7%
80 514,00
25,6%
Kapitał własny 29 674,00 29 798,00
0,4%
31 988,00
7,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,22 3,23
0,4%
3,47
7,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,18 0,01
-92,7%
0,24
1 723,1%