info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.10.26, godz. 07:30
kontakt
TRANSPOL
Roczne skonsolidowane
 2017-12-312018-12-312019-12-312019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 225 564,00 240 120,00
6,5%
261 612,00
9,0%
261 612,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 16 318,00 15 431,00
-5,4%
19 802,00
28,3%
19 802,00
0,0%
Zysk (strata) brutto 13 175,00 8 710,00
-33,9%
15 445,00
77,3%
15 445,00
0,0%
Zysk (strata) netto 10 462,00 5 856,00
-44,0%
12 022,00
105,3%
12 022,00
0,0%
Amortyzacja 9 884,00 11 574,00
17,1%
26 050,00
125,1%
26 050,00
0,0%
Aktywa 244 433,00 247 198,00
1,1%
291 188,00
17,8%
291 188,00
0,0%
Kapitał własny 111 171,00 112 278,00
1,0%
121 547,00
8,3%
121 547,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,87 4,91
1,0%
5,32
8,3%
5,32
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,46 0,26
-44,1%
0,53
105,5%
0,53
0,0%