info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.12.01, godz. 03:32
kontakt
TRANSPOL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-03-312020-03-312020-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 4 317,00 3 261,00
-24,5%
3 261,00
0,0%
3 292,00
1,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -244,00 388,00
---
388,00
0,0%
455,00
17,3%
Zysk (strata) brutto 224,00 -149,00
---
-149,00
---
2 732,00
---
Zysk (strata) netto 158,00 -104,00
---
-104,00
---
2 607,00
---
Amortyzacja 1 268,00 1 210,00
-4,6%
1 210,00
0,0%
1 129,00
-6,7%
Aktywa 124 515,00 121 588,00
-2,4%
121 588,00
0,0%
120 908,00
-0,6%
Kapitał własny 85 976,00 85 873,00
-0,1%
85 873,00
0,0%
88 481,00
3,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,76 3,76
-0,1%
3,76
0,0%
3,87
3,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 -0,00
---
-0,00
---
0,11
---