info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.03.31, godz. 09:59
kontakt
SELENAFM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-03-312019-06-302019-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 117 028,00 154 294,00
31,8%
183 501,00
18,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 9 790,00 -15 058,00
---
1 638,00
---
Zysk (strata) brutto 7 770,00 22 722,00
192,4%
8 925,00
-60,7%
Zysk (strata) netto 7 184,00 22 257,00
209,8%
7 668,00
-65,5%
Amortyzacja 1 403,00 1 396,00
-0,5%
1 482,00
6,2%
Aktywa 514 718,00 542 565,00
5,4%
563 894,00
3,9%
Kapitał własny 314 023,00 329 429,00
4,9%
337 097,00
2,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 13,75 14,43
4,9%
14,76
2,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,32 0,98
209,5%
0,34
-65,5%