info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.03.06, godz. 16:12
kontakt
SELENAFM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 156 153,00 165 810,00
6,2%
254 332,00
53,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 5 256,00 17 222,00
227,7%
33 398,00
93,9%
Zysk (strata) brutto 10 673,00 17 769,00
66,5%
30 527,00
71,8%
Zysk (strata) netto 8 273,00 17 759,00
114,7%
28 110,00
58,3%
Amortyzacja 1 372,00 1 160,00
-15,5%
1 412,00
21,7%
Aktywa 579 782,00 612 144,00
5,6%
634 382,00
3,6%
Kapitał własny 360 924,00 378 683,00
4,9%
405 792,00
7,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 15,81 16,58
4,9%
17,77
7,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,36 0,78
114,9%
1,23
58,2%