info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.11.27, godz. 10:32
kontakt
SELENAFM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-03-312020-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 184 496,00 156 153,00
-15,4%
165 810,00
6,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 23 269,00 5 256,00
-77,4%
17 222,00
227,7%
Zysk (strata) brutto 19 032,00 10 673,00
-43,9%
17 769,00
66,5%
Zysk (strata) netto 15 554,00 8 273,00
-46,8%
17 759,00
114,7%
Amortyzacja 1 406,00 1 372,00
-2,4%
1 160,00
-15,5%
Aktywa 532 356,00 579 782,00
8,9%
612 144,00
5,6%
Kapitał własny 352 651,00 360 924,00
2,3%
378 683,00
4,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 15,44 15,81
2,3%
16,58
4,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,68 0,36
-46,8%
0,78
114,9%